Umiejętności/ Niedobory/ Zasoby Ludzkie

Umiejętności/ Niedobory/ Zasoby Ludzkie

Niedobory siły roboczej i wykwalifikowanych pracowników w połączeniu z presją płacową pracowników są kluczowymi wyzwaniami, przed którymi stoi sektor logistyki i łańcucha dostaw. Jak się ten trend w Twojej codziennej działalności, czy uważasz, że wyzwania te mają pozytywny czy negatywny wpływ? Jakie działania podejmujesz w celu przezwyciężenia tych problemów?

 

„W Ciągu najbliższych miesięcy ID Logistics zatrudni w Polsce ponad 1000 pracowników magazynowych, co w obecnych warunkach jest sporym wyzwaniem. Aby poradzić sobie z tym wyzwaniem, stworzyliśmy dedykowane zespoły rekrutacyjne i opracowaliśmy specjalny plan działania, który jest regularnie monitorowany na najwyższych szczeblach firmy.

Plan ten obejmuje działania krótko- i średnioterminowe, takie jak polityka wynagrodzeń, poprawa środowiska pracy pracowników i szkolenia kierownictwa średniego szczebla, ale także działania długoterminowe, w tym wdrożenie automatycznie sterowanych wózków widłowych i podnoszenie umiejętności lokalnych zespołów w zakresie automatyki magazynowe. Dzięki tym działaniom udało się nam przekuć drastyczny problem związany z niedoborami siły roboczej i rosnącym wynagrodzeniem w rzeczywistą przewagę konkurencyjną dla nas i naszych klientów.

Yannn Belgy- Managing Director-ID Logistic

 

Sektor transportu i logistyki odnotował dynamiczny rozwój w ostatnich latach w wyniku tego wzrostu niedobór pracowników stał się dużą barierą dla dalszego rozwoju sektora. Sytuacja zmieniła się na przełomie 2018/2019 roku. Obecnie rynek znajduje się w fazie spowolnienia. Rodzi to wiele problemów, natomiast presja płacowa pracowników nie jest tak zauważalna.

Cykle koniunkturalny zawsze się zmienia i wkrótce nastąpi poprawa. Aby przygotować się na nowe trudności związane z dostępnością wykwalifikowanych pracowników, sami staramy się szkolić naszych pracowników, co oznacza, że są oni optymalnie przystosowani do naszych potrzeb.

Andrzej Szymański-Managing director(Dartom)

 

Jak większość firm na rynku, odczuwamy brak wykwalifikowanej kadry oraz presję na podwyżki wynagrodzeń. Wychodzimy jednak z założenia, że nie tylko wysokość wynagrodzenia decyduje o tym czy pracownik pozostanie w firmie czy też ją zmieni.

Dlatego, oprócz śledzenia i podążania za zmianami w kwestii wynagrodzeń staramy się zapewnić naszym pracownikom przyjazne środowisko pracy, elastyczny czas pracy czy dodatkowe benefity”

Bogdan Augustyniak -Managing Director (ACS-allport cargo Services)