Polityka jakości

Wysoka jakość usług świadczonych przez firmę DARTOM została potwierdzona wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

System ten obejmuje certyfikaty:

  • system zarządzania jakością ISO 9001,
  • system zarządzania środowiskiem ISO 14001,
  • system oceny bezpieczeństwa i jakości w transporcie drogowym SQAS Road,
  • system oceny ryzyka i krytycznych punktów kontroli w transporcie żywności HACCP.

Firma dąży do ciągłego doskonalenia świadczonych usług oraz podnoszenia czynników jakościowych KPI (Key Performance Indicator) inwestując w wykwalifikowany personel i systematycznie modernizując tabor.