Operator Logistyczny Roku 2004

Operator Logistyczny Roku 2004

Dartom został uznany w 2004 roku za najlepszą firmę oferującą międzynarodowy transport całopojazdowy.