O co chodzi z Carbon Emission?

O co chodzi z Carbon Emission?

Strategia Komisji Europejskiej w sprawie emisji gazów cieplarnianych zakłada neutralność klimatyczną UE do 2050 r. oraz pośredni cel, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. Redukcja emisji gazów jest kluczowym punktem tzw. Zielonego Ładu Europejskiego ogłoszonego na podstawie mocy tzw. Umowy paryskiej. 

Tymczasem Polska w 2017 r. znajdowała się w niechlubnej czołówce państw w Europie o najwyższym wskaźniku zanieczyszczeń powietrza. Biorąc pod uwagę wskaźnik pyłu zawieszonego PM2,5 Polska znajdowała się na 4-tym miejscu, tuż za Turcją, Macedonią oraz Bośnią i Hercegowiną.  Jednocześnie Polska jest spedycyjnym liderem w UE (w 2018 r. polskie firmy transportowe zrealizowały 23% z przewozu wszystkich towarów). 

Zielony Ład Europejski zakłada stopniową redukcję emisji spalin (wg planów 10-letnich), aż do osiągnięcia zero-emisyjności. 

Cel dla Polski ustanowiono na poziomie redukcji  7% rokrocznie do 2030 (w stosunku do roku 2005). 

Decyzja dotycząca wspólnego wysiłku redukcyjnego obejmuje sześć gazów cieplarnianych nadzorowanych w ramach pierwszego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto (2008–2012):

 

·         dobrze znany dwutlenek węgla (CO2), który odpowiada w 55% za globalne ocieplenie. Najwyższy poziom wydalonego CO2 do atmosfery zanotowano w Polsce w 1988. Od tamtej pory na szczęście systematycznie spada wraz z transformacją przemysłu. W naszym kraju to spalanie węgla odpowiada za ponad 60% emisji tego gazu do atmosfery, w której może pozostawać od 50 do nawet 500 lat. 

·         metan (CH4), który zatrzymuje w atmosferze 28 razy więcej ciepła niż CO2. Szacuje się, że   ok 40% metanu uwalnia się do atmosfery z naturalnych źródeł (np. mokradeł). Kolejne 40% jest efektem ubocznym hodowli bydła, a reszta uwalniana jest przy okazji wydobycia i przesyłu paliw kopalnianych przez nieszczelne instalacje. Optymistyczne jest to, że uwolniony metan pozostaje w atmosferze ok 12 lat, więc jego ograniczenie może przynieść szybkie efekty.

·         podtlenek azotu (N2O), ma szerokie wykorzystanie, m.in. jako gaz znieczulający w medycynie. Jednak głównym źródłem jego wydalania do atmosfery jest rolnictwo, a konkretnie nadwyżki nawozów niewchłonięte przez rośliny. Jego niechlubny wkład w globalne ocieplenie jest szacowane na poziomie 6%. Podtlenek azotu jest gazem 300 razy skuteczniejszym gazem cieplarnianym niż CO2, ale mniej żywotnym - pozostaje w atmosferze przez ponad 100 lat.

·         F-gazy: wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC), heksafluorek siarki (SF6) – wykorzystywane w chemii jako środki chłodnicze, spieniające, aerozolowe. Gazy z tej grupy, zawierające cząstęczkę fluoru, mają od 140 razy do - blisko 23 000 razy wyższy współczynnik globalnego ocieplenia (GWP[i]) niż CO2.

gazy cieplarniane

Wykres pokazujący wzrost gazów cieplarnianych mających największy wpływ na globalne ocieplenie.  Źródło: https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/coraz-wiecej-gazow-cieplarnianych-w-atmosferze-445

Na mocy rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego dodano do tej listy trójfluorek azotu (NF3) stanowiący bardzo niewielkie źródło emisji w UE.

 

Odpowiedzialność transportowców
 

Transport odpowiada za prawie jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Europie i jest główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w miastach. Sektor transportu nie odnotował takiego samego stopniowego spadku emisji, jak w innych sektorach: emisje zaczęły spadać dopiero w 2007 r., lecz nadal pozostają wyższe niż w 1990 r. (Patrz wykres poniżej)

slad weglowy transportu

Wykres ze strony: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_pl

Jak widać na powyższym wykresie, to transport a nie przemysł, w tym przemysł energetyczny, powoduje najwyższe zanieczyszczenie powietrza. Zwłaszcza transport drogowy, który powoduje aż 70% zanieczyszczeń tego sektora (transport lotniczy generuje ok 13% zanieczyszczeń w obszarze transportu). 

Aby uzyskać przewidziany w strategii Unii Europejskiej cel związany z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych w transporcie drogowym, wskazuje się przede wszystkim na większy udział paliw alternatywnych (biopaliwa, energia elektryczna, wodór, odnawialne źródła paliw) oraz rozwiązań cyfrowych dla optymalizacji tras w przewozie ładunków. 

 

W jaki sposób firma Dartom wypełnia założenia Europejskiego Zielonego Ładu?
 

Firma Dartom poważnie traktuje założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Od lat stosuje rozwiązania, do których zachęcają kolejne akty unijne, aby zmniejszyć poziom emisji szkodliwych substancji. Chcemy, aby nasze żółte ciężarówki przełamane zielenią kojarzyły się z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością wobec ludzi i środowiska. Wielotorowe działania zarządu wykraczają poza zalecenia europejskie, wskazując, że „eko” i „green” są czymś więcej niż modnym sloganem. Staramy się ograniczać nasz wpływ na środowisko, dlatego już wiele lat temu postawiliśmy na „green energy” – panele fotowoltaiczne zasilają naszą siedzibę w pełni pokrywając nasze zapotrzebowanie i przynosząc wymierne korzyści dla środowiska i dla firmowego budżetu. Wierzymy, że nawet z pozoru „małe” działania mają sens i przekazujemy to też naszym pracownikom. Ograniczenie zużycia papieru i druku, segregacja śmieci, parking rowerowy, zakupy z uwzględnieniem ekologicznych materiałów i preferowanie lokalnych dostawców – to tylko niektóre z naszych „małych”, ale codziennych działań. 

W obszarze transportu zawsze stawiamy na najwyższe standardy środowiskowe. Dlatego każdy samochód w naszej flocie ma certyfikat euro 6. A odkąd pojawiły się silniki  napędzane LNG, rozpoczęliśmy stopniowe uzupełnianie nimi naszej floty. Na początku roku 2021r. trafiło do nas 20 nowych ciężarówek Volvo napędzanych silnikiem LNG. Wiązało się to także z uruchomieniem własnego punktu tankowania. Wciąż niedostateczna ilość stacji LNG na mapie Europy jest największą barierą przy wyborze ciężarówek LNG. Z pewnością rozbudowa infrastruktury przekona więcej firm do inwestycji w bardziej ekologiczne pojazdy.  Więcej o naszym taborze przeczytasz tutaj.

Jako jedni z pierwszych w Polsce wdrażaliśmy w firmie systemy telematyczne. W naszym przypadku to zintegrowane systemy, a przesyłane między nimi dane w czasie rzeczywistym pozwalają na efektywne wykorzystanie naszych możliwości operacyjnych. Jak to się jednak ma do ekologii?

 

Telematyka dla bezpieczeństwa i ekologii
 

90% wypadków na drodze wynika z błędu ludzkiego. Nowoczesne systemy telematyczne nie tylko monitorują przebieg trasy, ale też coraz częściej posiadają bardziej zaawansowane funkcje pozwalające interweniować w przypadku zagrożenia (np. automatyczne hamowanie, alerty w przypadku wypadku niezależnie od reakcji kierowcy). Przede wszystkim jednak pozwalają na optymalne planowanie tras, co w znacznym stopniu ogranicza „puste kilometry”, pozwala na lepszą koordynację w obrębie obsługiwanej floty, a także monitoruje pracę kierowców, którzy są premiowani za „eco driving”. 

 

LNG – paliwo przejściowe
 

Elektryczne silniki dla ciężarówek wciąż są pieśnią przyszłości, choć wydaje się, że jest to już nieodległa przyszłość. Póki co, realną zmianę w transporcie uzyskujemy przez zastosowanie nowoczesnych filtrów i komponentów spalania oraz bardziej „eko” paliw. 

Dartom postawiło na paliwo LNG. Jest to najnowocześniejsza technologia oparta na gazie ziemnym. Szacuje się, że paliwo LNG w procesie spalania emituje o ponad 22% mniej gazów cieplarnianych niż popularny w transporcie diesel. 

Wg jednego z producentów LNG, jego stosowanie oznacza dla firm transportowych: 

- oszczędności : niższy koszt zakupu niż oleje napędowe

- cichsza praca silnika : możliwość pracy w obszarach objętych ograniczeniami hałasu

- mniej zanieczyszczeń : spalanie LNG przyczynia się do znacznego zmniejszenia emisji tlenków siarki, cząstek stałych, tlenków azotu oraz innych gazów cieplarnianych w porównaniu do spalania oleju napędowego w silnikach Diesla.

obrazek ze strony https://biolngeuronet.eu/

Zdjęcie ze strony: https://biolngeuronet.eu/

 

Obowiązek raportowania
 

W Dartomie od kilku lat monitorujemy i analizujemy spalanie naszych aut. Prowadzimy miesięczne raporty z podziałem na silniki diesla oraz LNG, a także uwzględniające inne różnice w pojazdach mające wpływ na spalanie. W obliczaniu pomagają nam systemy telematyczne, które generują raporty automatycznie obliczając kilometry, kilkanaście czynników wpływających na ekologiczną jazdę, a także założenia techniczne od producenta.

 

 Emisja CO2 dla aut zasilanych LNG wyniosła  ok.56,2 kg/100km 

spalanie aut LNG w Dartomie za miesiąc

 

 

Emisja CO2 dla aut zasilanych ON wyniosła  ok. 64,3 kg/100km 

 

spalanie aut z dieslem za miesiąc

 

 

Jak widać auta zasilane paliwem LNG produkują zdecydowanie mniej dwutlenku węgla, a co niemniej ważne praktycznie nie wydalają cząstek stałych i groźnych NOx (o 90% mniej w porównaniu z dieslem). Póki jednak nie ma lepszych rozwiązań, Dartom będzie kupować kolejne ciężarówki LNG, jak również inwestować w bardziej „zielone” opony, które również mają duży wpływ na spalanie. Więcej o naszych celach środowiskowych i strategii Zrównoważonego Rozwoju przeczytasz tutaj. 

 

 

 

 


 
[i] GWP porównuje ilość absorbowanego ciepła przez określoną masę gazu do ilości ciepła zatrzymanego przez taką samą masę dwutlenku węgla, w danym okresie czasu. Powszechnie stosowany przedział czasowy to 100 lat (ale również możliwe jest określanie GWP dla przedziału 20 lub 500 lat). Przykładowo oddziaływanie na klimat 1 kg wyemitowanej mieszaniny R-404A w okresie 100 lat (GWP100 = 3922) jest 3922 razy większe niż oddziaływanie na klimat 1 kg wyemitowanego CO2.