Ładunki niebezpieczne (ADR)

Dzięki specjalnie wyposażonym samochodom, spełniającym wszelkie normy bezpieczeństwa, firma Dartom od wielu lat świadczy usługi przewozu ładunków niebezpiecznych, zgodnie z konwencją ADR

Najwyższy standard przewozu ładunków niebezpiecznych zapewnia wdrożony przez firmę system jakości SQAS (Safety and Quality Assessment System). Gwarancję wysokiej jakości usług Klienci uzyskują także dzięki odpowiednio przeszkolonym kierowcom, którzy znają i stosują się do obowiązującego planu działań zapobiegawczych i zaradczych oraz wiedzą w jaki sposób należy postępować z ładunkami niebezpiecznymi.

Ładunki ADR przewozimy również samochodami typu chłodnia.