Zrównoważony Rozwój

Zrównoważony Rozwój

Kierujemy się długoterminową strategią przyjazną środowisku. Jesteśmy dumni, że nasza firma od lat notuje bezpieczny, zrównoważony wzrost. Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój, stanowią integralną część naszej strategii biznesowej.

Nasza strategia opiera się o pięć filarów: TOP ECO Ciągniki, Bezpieczna and EKO Jazda, Bezpieczna Praca, Lepsze Otoczenie, PRO EKO.

 

 

 

 

Wdrożenie ciągników LNG (40 ciężarówek do końca 2020)
 
-Redukcja CO2 30% - 95% (bio LNG)
-Redukcja NOx – 95%
-Redukcja hałasu
-Redukcja cząsteczek stałych (PM) - 99% 

„Zielone” opony
 
-Redukcja hałasu
-Niskie opory toczenia(redukcja CO2)

 

 

czerwone kółko save and eco

 Profesjonalny trener
 
 Szkolenia Behavior Based Safety
 
-Bezpieczeństwo załadunku 
-Bezpieczeństwo rozładunku
-Bezpieczna jazda
 

 Regularne teoretyczne i praktyczne szkolenia
 

-Szkolenia ekonomicznej i bezpiecznej jazdy
-BBS

-100% przeszkolonych kierowców

 

 

 

Określenie bezpiecznych praktyk pracy (SWP)
 
 Określenie procedur bezpiecznej pracy(SJP)
 
 Szkolenia BHP dla wszystkich pracowników
 
 Wyposażenie ochronne
 
 Określenie sytuacji niebezpiecznych, proces kontroli i oceny

 

 

 

Zarządzanie odpadami
 
 Recykling

 Redukcja zużycia prądu
 -Panele fotowoltaiczne
-Oświetlenie led
 

 Redukcja zużycia papieru

-E-faktury
-E-dokumentacja
-E-archiwum
-Redukcja drukowania

 

 

Wsparcie organizacji charytatywnych
 
 Sponsorowanie sportu
 
 Wsparcie lokalnego społeczeństwa
 
-Organizacja imprez
-Edukacja sportowa i promocja w lokalnych szkołach
 
 Akcje sadzenia drzew

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

natura jako tło niebo i zielona trawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jesteśmy świadomi wpływu naszej działalności na   środowisko i zdajemy sobie sprawę, iż nasz rozwój i ochrona środowiska są ze sobą nierozerwalnie połączone. Nieustannie dążymy do ograniczenia uciążliwości dla środowiska naturalnego. Dzięki głębokiej wiedzy o wpływie naszej działalności na otoczenie podjęliśmy zobowiązania do:

Przestrzegania wymagań przepisów i aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska, mających zastosowanie w naszej działalności,
Stałego ograniczania emisji spalin do atmosfery
Prowadzenia bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami,
Prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej, materiałowej oraz energetycznej.

 

Nasze cele chcemy osiągnąć realizując następujące działania:


Stała i systematyczna wymiana taboru na bardziej zaawansowany technologicznie, spełniający najostrzejsze normy ekologiczne,
Używanie tylko najlepszego dostępnego paliwa o niskiej zawartości siarki,
Regularne szkolenia kierowców w zakresie ekonomicznej jazdy,
Kontrola dostawców pod względem spełniania norm środowiskowych,
Systematyczne szkolenia wszystkich pracowników oraz informowanie o podjętych przez firmę inicjatywach.