menu>
 • pl
 • en
 • de
 • fr

Przedstawiciel handlowy Polska Północna

Dartom jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm na polskim rynku transportu samochodowego. Naszą główną cechą jest świadczenie usług najwyższej jakości co zostało potwierdzone przez uzyskanie certyfikatów ISO 9001, ISO 14001, HACCP i SQAS. Nasze starania zostały docenione przez klientów poprzez przyznanie firmie prestiżowego wyróżnienia „Operator logistyczny roku” przez 4 lata z rzędu. W naszej działalności kierujemy się hasłem „Transport sukcesu” podkreślając tym samym, że nadrzędnym celem firmy jest sukces naszych klientów. 

 W chwili obecnej, do naszego biura w Gdańsku, poszukujemy pracownika na następujące stanowisko:

Przedstawiciel handlowy 

Miejsce pracy: Polska Północna (Szczecin lub Gdańsk lub Białystok)

 

Do głównych obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

 • poszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów
 • sprzedaż kompelsowych usług firmy (międzynarodowy i krajowy transport drogowy- całopojazdowy
 • podtrzymywanie realcji i kontaktów handlowych z klientami firmy
 • przygotowywanie ofert sprzedaży usług transportowych
 • negocjowanie warunków handlowych z potenacjalnymi 
 • tworzenie raportów handlowych z aktywności na rynku transportowym,
 • analiza i monitoring płatności klientów,
 • realizacja działań poleconych przez przełożonego.

Wymagania wobec kandydatów:

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w firmie transportowo-spedycyjnej na stanowisku spedytora,
 • bardzo dobra znajomość rynku transportowego
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku przedstawiciela handlowego w transporcie międzynarodowym,
 • dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętności interpersonalne,
 • dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel),
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność i sumienność,
 • zapał do pracy i nastawienie na sukces,
 • inicjatywa,
 • odporność na stres,
 • dobra organizacja pracy,
 • dobra orientacja w rynku TSL.

Oferujemy:

 • bardzo dobre warunki pracy,
 • pracę w miłym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet benefitów firmowych.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji CV na adres email praca@dartom.com.pl

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dartom Sp. z o.o., ul. Bałtycka 50, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 

1)            administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Dartom Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Bałtycka 50, 05-825 Grodzisk Mazowiecki; 

2)            administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@dartom.com.pl; 

3)            administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 

4)            dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem); 

5)            administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6)            mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1)            Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru; 

2)            przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3)            podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy; 

administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.