menu>
 • pl
 • en
 • de
 • fr

Ochrona środowiska

Jesteśmy świadomi wpływu naszej działalności na środowisko i zdajemy sobie sprawę, iż nasz rozwój i ochrona środowiska są ze sobą nierozerwalnie połączone. Nieustannie dążymy do ograniczenia uciążliwości dla środowiska naturalnego. Dzięki głębokiej wiedzy o wpływie naszej działalności na otoczenie podjęliśmy zobowiązania do:

 • Przestrzegania wymagań przepisów i aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska, mających zastosowanie w naszej działalności,

 • Stałego ograniczania emisji spalin do atmosfery

 • Prowadzenia bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami,

 • Prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej, materiałowej oraz energetycznej.

Nasze cele chcemy osiągnąć realizując następujące działania:

 • Stała i systematyczna wymiana taboru na bardziej zaawansowany technologicznie, spełniający najostrzejsze normy ekologiczne,

 • Używanie tylko najlepszego dostępnego paliwa o niskiej zawartości siarki,

 • Regularne szkolenia kierowców w zakresie ekonomicznej jazdy,

 • Kontrola dostawców pod względem spełniania norm środowiskowych,

 • Systematyczne szkolenia wszystkich pracowników oraz informowanie o podjętych przez firmę inicjatywach,